Facebook Tlf. +47 638 20 200 | Epost :

Tannimplantater behandling

Det er mulig å erstatte neste alle tapte tenner med implantat. Behandlingen innebærer at man opererer en liten skrue i titan inn i kjevebenet. Denne erstatter roten som mangler. På den festes siden en krone eller bro.

Tannerstating med implantater er en gjennomprøvet behandlinsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over 40 år. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige med denne behandlingen.

Grunnstoffet titan(Ti) aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev, og dette gjør at pasienten kan få nye røtter fremstillt i titan som vokser fast i kjevebenet. Med en liten operasjon vil kirurgen feste titanskruer, eller fiksturer som er fagbetegnelsen, i kjeven. På fixturen festes siden et lite mellomstykke også kjent som distanse som stikker så vidt gjennom tannkjøttet. En krone eller bro skrues deretter fast på distansen. På vår klinikk er det egen tannlegespesialist som vil utføre denne delen av behandlingen eller henvisende tannlege som ufører krone eller brobehandlingen.

Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med kroniske sykdommer under medisinsk behandling kan få utført implantatbehandling. En frisk munnhule hvor tannkjøttproblemer, kariesangrep og andre infeksjoner er under kontroll er viktig for et stabilt og godt lang tids resultat.

Høy alder er sjelden er problem. Røyking frarådes i samband med implantatbehandling da det er større fare for komplikasjoner med bentap.

Benets kvalitet er avgjørende

Tap av en eller flere tenner gjør at benet der tannen satt, ikke stimuleres til ny benvekst. Det fører til at benet sakte løses opp. Setter inn et implantat vil benet på ny stimuleres til vekst.

Venter en lenge med å sette implantat kan det være en større risiko for at det ikke er nok ben å feste fixturer i. I de tilfeller der det er lite kjeveben går det i blant an å transplantere inn pasientens eget ben eller bruk av kunstig ben. Dette gjøres for at fiksturene med større sikkerhet skal kunne feste seg i benet.

Benets kvalitet er avgjørende for hvor mange fixturer som får plass. I en helt tannløs kjeve er det vanlig at vi setter seks fiksturer. På fiksturene festes det etter at de har grodd fast i 3-4 måneder en bro med nye tenner.

I blant er det ikke mulig å feste så mange fiksturer. Da kan en såkalt dekkprotese eller avtagbar protese på 2 fiksturer være et godt alternativ. Til tross for at den er avtagbar har den et godt feste mot fiksturene og fungerer fint for pasienten.

Komplikasjoner er uvanlig

Inngrepet skjer ved hjelp av lokalbedøvelse og er smertefritt. I løpet av det neste døgn etter innsetting av implantat kan det forekomme noe hevelse og smerte. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig.

Implantatbehandling i dag gir gode resultater over tid, men kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne. Som i all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. En av de faktorene vi kjenner til er at pasienter som røyker og får utført implantater i har dårligere prognose enn for de som ikke røyker. Røykeslutt anbefales før en implantatoperasjon. Implantatbehandling innbefatter ofte større konstruksjoner med mange komponenter som selve fixturen( titanskruen), distansen, porselenskronen, broskruen etc. Det kan en sjelden gang forkomme at en av desse komponentene løsner eller må skiftes. Det kan erfaringsmessig ordnes greitt men det vil innebære at du må tilbake til oss eller din tannlege for å få dette ordnet.

Vi bruker kun implantatsystemer som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i internasjonal forskningslitteratur.

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som du i de fleste tilfelle må betale selv. Trygdeetaten kan gi bidrag i en del tilfelle avhengig av hva årsaken til tanntapet skyldes. Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget til bidrag fra trygdeetaten, er det en forutsetning for å få bidrag at behandlingen utføres av spesialist i oral kirurgi og oral protetikk.

Implantatbehandling steg for steg

Her følger en kort beskrivelse av implantatbehandling. Besrivelsen gjelder for en enkelt fikstur, men samme prosedyre gjelder for innsetting av flere implantater.

1) Fiksturinnsetting
Med nøyaktig operasjonsteknikk plasserer kirurgen fiksturen i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis mellom en halv og to timer og er smertefri.

2) Tilhelingsperioden
Når operasjonen er ferdig beynner tilhelingsperioden. Lengden på denne perioden er avhengig av flere faktorer som bla benkvalitet , type implantat og bittforhold. I overkjeven er det vanligvis ca.3-4 måneder. I underkjeven, med sitt kraftigere ben, holder det ofte med ca. 2-3 måneder. I dag er det i enkelte tilfeller mulig å feste tennene i løpet av noen få dager etter den første operasjonen. Dette gjelder først og fremst store underkjeve-broer.

Kirurgen kan bruk en såkalt 1-stegsteknikk som innebærer at en liten topp (distanse) stikker ut gjennom tannkjøttet. 2-stegs teknikk innebærer at tannkjøttet dekker over fiksturen i tilhelingsperioden. Kirurgen vurderer i hvert enkelt tilfelle hva som er mest hensiktsmessig å bruke.

3) Distansetilkobling
Når benet har vokst rundt fiksturen(osseointegreres) sitter den fast. Nå forlenges fiksturen med en distanse. Ved 1-stegsteknikk behøves ingen ny operasjon. Ved 2-stegsteknikk gjør kirurgen et forsiktig lite snitt i tannkjøttet for å finne fiksturen under tannkjøttet. På distansen skal den nye tannen( kronen, protesen eller broen) festes.

4) Det protetiske arbeidet
Vanligvis påbegynnes fremstillingen av den nye tannen i løpet av noen uker etter at distansen er kommet på plass. Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av tennene. Deretter følger ytterlige 1-6 besøk. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den/de nye tannen/tennene.

Vi vil snakke med deg!