Periodontitt/ tannkjøttsykdom

Mange personer vil med årene utvilke en tannkjøttbetennelse hvor benet som tennene er festet til blir brutt ned. Sykdommen blir kalt periodontitt (tidligere kalt pyrea). Personer med denne sykdommen er anbefalt å få inn gode rutiner for plakkontroll, samt jevnlig rens og kontroll hos tannlegen. Forskning viser en viktig og alvorlig sammenheng med røyking, og røykeslutt vil sterkt anbefales for å få best mulig resultat av behandling. Behandling vil kunne stoppe opp, eller redusere farten til sykdommen og utsette sjansen for infeksjon og at tenner må trekkes. Vår tannlege har forsket på periodontitt, og vi har derfor den faglige kompetansen til å hjelpe pasienter med denne typen tannkjøttbetennelse.


Rotfylling

Dersom nerven inni tannen blir infisert eller skadet så kan det være behov for en rotfylling. Tannlegen går dypt inn i tannen og fjerner nerven/bakeriene for deretter å fylle igjen. Dette gjør man for å fjerne infeksjonen/skaden slik at man kan fortsette å ha tannen uten fare for smerter eller spredning av infeksjonen.


ErstaTning av manglende tenner

Det kan være flere grunner for hvorfor man mangler tenner og evt hvorfor man ønsker seg flere. Det kan være av estetiske grunner, for å få bedre stabilitet i bittet eller bedre tyggefunksjon. Man kan blant annet få nye tenner i form av et implantat, bro eller proteser. Sammen med tannlegen kan vi finne ut hva som passer best for deg.


TANNGNISSING

Tanngnissing forårsaker slittasje på tennene, og i alvorlige tilfeller smerter og ubehag i muskulatur og kjeveledd. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig med en spesialtilpasset skinne som brukes når man sover. Hos oss kan vi hjelpe pasienten med å avdekke omfanget av tanngnissing, samt finne riktig behandling for å forebygge.