UNDERSØKELSE

Vi anbefaler årlig undersøkelse, hvor det sjekkes for hull og for å utelukke sykdom/problemer i tenner, tannkjøtt, kjevebein og slimhinner. Utover dette tilbyr vi også rens av tannstein og plakk etter endt undersøkelse.


HULL I TENNENE

Ved overfladiske hull i tennene, anbefaler vi pasientene egenbehandling med nøye plakkontroll, fluortilskudd og eventuelt endret kosthold. I mange tilfeller vil dette være tilstrekkelig slik at borring ikke vil være nødvendig. Hos oss kan vi avdekke graden av hull i tennene, og bidra med råd til pasientene. Ved hull som har utviklet seg dypere, må bakteriene fjernes og hullet tettes for å beskytte nerven inne i tannen. En slik behandling må utføres hos tannlegen.


TANNTREKKING

Tanntrekking er siste utvei, dersom en tann ikke kan reddes, eller av økonomiske årsaker ikke er lønnsom å redde. Tenner anbefales også å trekkes dersom nytten av tannen ikke veier opp mot problemene den medfører. Hos oss gjør vi denne vurderingen sammen med pasienten i hvert enkelt tilfelle.


ISING I TENNENE

Ising i tennene kan oppstå på grunn av hull i tennene, følsomme røtter/tannhalser eller nerveskade i tennene. Hos oss kan du få utredning for årsak og deretter behandling som er nødvendig for deg.