H I S T O R I E

Frogner Tannlegesenter ble etablert i 2014 sentralt på Frogner i Sørum.

I februar 2018 ble klinikken kjøpt opp av en ny tannlege. Klinikken driftes idag av ny eier og tannlege Toan Duy Nguyen.

 
pic2.jpg

O M   O S S

Vi er opptatt av at behandlingen pasientene får hos oss, er under forsvarlige, faglige og trygge rammer innenfor norsk tannhelse. God tannhelse oppnås gjennom et samarbeid mellom pasienten og tannlegen. Derfor vil du alltid bli møtt av helsepersonell som lytter til deg og gir deg gode råd, utredning og behandling.

Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov, og sammen med deg legges en behandlingsplan med kostnadsoverslag. I tilfeller hvor pasienten/behandlingen er berettighet til det, vil det søkes statlig støtte for behandlingen hos HELFO.

Vi ønsker å gi våre pasienter den beste mulige behandlingen. Og dersom situasjonen krever spesialistkompetanse, vil vi konsultere og henvise til spesialister som vi samarbeider med.

Hastesaker vil prioriteres. Vi har også akutt tjeneste både på dag og kveldstid ved behov.

Dersom du er ny pasient, bes det om oppmøte 10 minutter før timen, for førstegangsregistrering.

 
klinikk.jpg

Å P N I N G S T I D E R

Vi gjennomgår en omorganisering for tiden, og vil under denne perioden ha avvikende åpningstider. Vi vil kun være på klinikken når det er satt opp timer til pasienter. Utover dette kan vi kontaktes per telefon (477 05 629), mail eller facebook.